Available courses

Aula virtual de apoio á asignatura de robótica de 6º de E.P.

Selección de recursos inspiradores para Educación Infantil.

Let´s go to learn English.

Pre-primary and primary

What do you want to do ?
New mail

Materiales diversos para trabajar con los alumnos de ESO que tienen Adaptaciones Curriculares de la asignatura de Inglés de Primaria

Espazo de todas as materias de 1º de ESO

Espazo de todas as materias de 2º de ESO

Espazo de todas as materias de 3º de ESO

Espazo de todas as materias de 4º de ESO

Espazo de todas as materias pendentes de cursos anteriores da ESO

Recursos y actividades de apoyo para anee.

Este es el libro de texto digital de EPVA de 1º ESO. Aquí encontrareis todo lo necesario para completar el curso con éxito en esta materia.

Primeiro ano de esta nova optativa sobre o hábitat. MIÑO é o noso hábitat: investigamos, analizamos, concluímos, comparamos...

Este curso é o libro dixital de EPVA para 3º de ESO.

Actividades e información para os alumnos da optativa de EPVA de 4º eso.

EN CONSTRUCIÓN!!

Curso para os alumnos de 4º ESO, futuros emprendedores e empresarios.

Os alumnos e alumnas que teñades a materia de EPVA de 1º ou de 3º pendente teredes que facer as actividades necesarias para superala dacordo co seguinte Plan de Recuperación.

Materiais e recursos para a materia de Cultura Clásica de 3º ESO.


Profesora: Olaia Torres Vázquez. 

INFORMACIÓN GENERAL PARA TUTORÍA DE 3ºESO-A CURSO 20/21

MATERIAL DE FÍSICA Y QUÍMICA  2ºESO

Material de Física e Química de 3º ESO.

MATERIAL DE TRABAJO PARAN FÍSICA y QUÍMICA 4º ESO 

Material de trabajo para Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

CONTIDOS DA MATERIA DE HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE

Contidos da materia de E.F. para 3º de ESO

Contidos da materia de E.F. para 1º de ESO no curso académico 2020-21

Contidos da materia de E.F. de 4º de ESO

On commence. Notre devise: LE FRANÇAIS EST FACILE. LE FRANÇAIS EST UTILE.

On révise les unités 1 à 4 de Parachute 1. On étudie les unités 5 et 6 de Parachute 1. On commence à travailler avec Parachute 2.

On révise les unités 1, 2 et 3 de Parachute 2. On étudie les unités 4, 5 et 6 de Parachute 2. On commence à travailler avec PARACHUTE 3.

Travail à la maison depuis le 16 mars 2020. Voilà quelques instructions et des tâches à faire.

Nous allons contruire et utiliser notre dictionnaire.

Un peu de poésie francophone

Des chanson en français pour écouter, apprendre, chanter, danser ....

Informática 3º ESO

Valores éticos 2º ESO

English classes: Activities and resources 1 ESO

Valores Éticos: Cursos 1º ESO A/B/C, 3º ESO-B

Reforzaremos e ampliaremos os contidos da materia con actividades orais e escritas.

Unidade 1 do primeiro trimestre do curso 20/21 na que traballaremos:

  • Comprensión Lectora 
  • Exposición Oral
  • Vocabulario: Instituto e Apeiros de Labranza
  • Tipos de Textos
  • Adecuación e Coherencia
  • Diversidade lingüística no mundo
  • A Comunicación
  • O Alfabeto

Materiais e exercicios de Lingua galega e Literatura para 3.º ESO, curso 2020-2021

Teoría e actividades para o alumnado de 4.º ESO, curso 2020-2021

Curso para aprender a utilizar todas las herramientas posibles para hacer esto más fácil y divertido

Apartado creado para los alumnos que tengan la meteria de música pendiente.

Benvidos ao curso de Tecnoloxía para o alumnado de 2º ESO.

Este curso está destinado ao alumnado de 4º ESO

Este curso está destinado ao alumnado de 3º ESO

En este periodo de tiempo estudiaremos los temas correspondientes al segundo trimestre que, por  causas excepcionales, van a ser comunes a los cuatro cursos de ESO.

En el primer tema repasaremos las características de las  religiones en la Prehistoria y en la Antigüedad y también las de las religiones politeístas y monoteístas.

En el segundo veremos la relación del hombre con Dios.

En el tercero analizaremos el proyecto de vida de las personas.

Materiais e recursos para a materia de Xeografía e Historia de 1º ESO. 

Profesora: Olaia Torres Vázquez.

Materiais e recursos para a materia de Xeografía e Historia 2º ESO.


Profesora María Méndez. 

Materiais e recursos para a materia de Xeografía e Historia de 3º ESO.

Profesora: María Méndez. 

Materiais e recursos para a materia de Historia de 4º ESO.

Profesora: María Méndez. 

Materiais e recursos para o alumnado de 4º de HISTORIA participante no programa ARCO.

Profesor: Iago Sánchez

Aprendemos a buscar libros na nosa bilbioteca

Segundo ano de traballo arredor do hábitat. Agora estudamos o que temos máis próximo e intervimos para melloralo: O NOSO COLEXIO.

Primeiro ano de traballo sobre o hábitat. MIÑO é o noso hábitat: investigamos, analizamos, concluímos, comparamos...

A biblioteca como espazo creativo 

Relación de fondos que se incorporan á nosa biblioteca.

Na casa tamén podemos achegarnos á lectura, a investigación, a aprendizaxe, ao lecer... As bibliotecas escolares de Galicia están a preparar materiais que poden serlos útiles. Neste espazo imos atopar moito... BENVIDOS!

Información e recursos sobre o DIA DA MULLER TRABALLADORA

Actividades e recursos sobre Asia

Aprendemos sobre o século XVIII buscando información en diversas fontes (libros, enciclopedias, internet...) e respondendo ás preguntas propostas.

Aprendemos sobre os séculos XVI E XVII buscando información en diversas fontes (libros, enciclopedias, internet...) e respondendo ás preguntas propostas.

Aprendemos sobre a Idade Media buscando información en diversas fontes (libros, enciclopedias, internet...) e respondendo ás preguntas propostas.

Aprendemos sobre  o Mundo Clásico buscando información en diversas fontes (libros, enciclopedias, internet...) e respondendo ás preguntas propostas.

Aprendemos sobre a Prehistoria e o Mundo Antigo buscando información en diversas fontes (libros, enciclopedias, internet...) e respondendo ás preguntas propostas.

Proba restablecer unha copia de seguranza

Copia del curso para practicar la actividad de importar un curso.

Lóxica-matemática e lecto-escritura en E.I

Curso dirixido ao profesorado que ten adquirida unha formación inicial nas ferramentas TICs e pretende afondar nela.

Da continuidade ao curso de iniciación denominado AFTD (Actualización de Ferramentas Tecnolóxicas para Docentes)

Curso de probas para facer titoriais sobre el.

Curso proba para o curso de ensino mixto

Recursos e actividades para traballar en Educación Infantil

LINGUA GALEGA 1º ESO

Curso para aprender a utilizar todas las herramientas posibles para hacer esto más fácil y divertido

Curso donde aprenderemos herramientas para mejorar la enseñanza mixta 

Ferramentas institucionais para o ensino mixto.

Curso para afianzar e ampliar coñecementos no uso da aula virtual.

Curso de proba para a actividade de formación

New resources to learn.

Aplicación dos xogos tradicionais no ensino.

Este curso será o recuncho no que irei gardando todas aquelas ferramentas que necesite para a AV.

Herramientas para mi mochila  que me ayudarán tanto a mí como a mis alumnos y alumnas.

Material para a aula de 3 anos de educación infantil.

ABN en Ed. Infantil usos na lóxica-matemática.