Xefaturas de estudos

Libros de texto curso 2021/2022

 

 

Recomendamos ao alumnado da ESO que espere a recibir información do préstamo do centro en setembro antes de mercar os libros

Programacións curso 20-21

Nesta ligazón tedes acceso á carpeta con todas as programacións dos distintos niveis, ciclos e departamentos.

 

Ed infantil

Ed Primaria

ESO

Adaptación das programacións didácticas

En aplicación das medidas de contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada polo COVID-19, a CEUFP publicou as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nestas instruccións indícase que compre adaptar as programacións didácticas das ensinanzas que se impartan en cada centro educativo.


Premendo nas seguintes ligazóns accédese aos documentos nos que se recollen ás adaptacións de todas as programacións didácticas:

 

Educación infantil e Primaria

 

Educación Secundaria Obrigatoria

 

Cualificacións da 2ª avaliación

Estimadas familias:
Seguindo instruccións da Consellería de Educación o vindeiro 3 de abril publicaremos as cualificacións da 2º avaliación. O medio oficial de recibir estas cualificacións é a App abalarMóbil.

Achegamos a ligazón para descargar a App. 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil

Achegamos os códigos QR para descargar a App. 

 

 

Se tedes algún problema co rexistro do voso número de móbil, podedes chamar ao centro de luns a venres de 10:00 a 13:00.

Libros de Texto Curso 2020/21

Nos seguintes enlaces tedes a relación de libros de texto para cada unha das etapas educativas do noso centro:

 

 Educación Infantil   Educación Primaria   Educación Secundaria Obrigatoria 

Programacións didácticas

Premendo nos seguinte enlaces teredes acceso ás programacións didácticas para o curso 2017/18.

Carpeta Virtual Infantil e Primaria

Carpeta Virtual ESO

Distribuir contido