Adimisión do alumnado para o curso 21-22

 TODAS AS SOLICITUDES ESTÁN ADMITIDAS

 Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

 

  • Solicitar o impreso na Secretaría do centro, cubrilo e presentalo de xeito manual no centro.
  • Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro.
  • Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica.

 

Nos dous últimos casos debe acceder á aplicación informática admisionalumnadoseleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”, deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios.  Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro. Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital.

 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para

a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos