Espazo onde o/a Xefe/a de Departamento poñerá a disposición dos docentes, información relativa o Curso.