Departamento de Conxunto (Conxunto, Música de Cámara, Coro, Banda e Orquestra)

Xefe de Departamento: Alejandro Cabalar Filgueiras

As materias e programacións que pertencen a este Departamento, segundo a Normativa actual, son as seguintes.

MATERIAS e

PROGRAMACIÓNS

ORQUESTRA

 

p.19.10.15

MÚSICA DE CÁMARA

p.19.10.23

BANDA

 

p.19.10.15

CONXUNTO

p.19.10.23

CORO

 p.19.10.15

 

   
   

Web compatible co navegador Mozilla Firefox