Saltar navegación.


Inicio   |   Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Fóra da aula   |   Contacto

Guía do Alumnado

GUÍA DO ALUMNADO - 2021/22

No seguinte enlace, todos/as os/as alumnos/as do Centro, poderán descargar unha breve guía do curso 2019-20 cos aspectos máis destacables do Centro:

Guía do Alumnado - v.21.10.07