Calendario Escolar e Calendario de Actividades 2020/21

- Nos seguintes links, pódese consultar o Calendario Escolar para o curso 2020-21 aprobado pola Consellería de Educación e o Calendario de Actividades do noso Centro:

Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Calendario básico de actividades do centro - 2020-21 - v.21.01.14

 

 

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox