Documentos do Centro

A continuación, pódese consultar algúns dos documentos máis relevantes do Centro a medida que os vaíamos aprobando e/ou elaborando :

 

Proxecto Educativo (P.E.)

p.18.11.01

Proxecto Xeral Anual - Curso 2019/20 – Capítulo I

p.19.10.24

 

 

Normas de Organización e Funcionamento (N.O.F.)

En proceso de actualización

r.18.11.01

 

 

Programa de Promoción da Lingua Galega - 2018/19

p.19.10.24

Proxecto Lingüístico – 2016-20

Proxecto Lector - 2016-20

 

 

 

 

 

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox