Adquisición dos coñecementos gramaticais básicos dunha lingua estranxeira (inglés) que permita a comprensión do idioma e facilite, a si mesmo, a comunicación na promoción e comercialización de artistas e nas técnicas de venta.