Coñecemento das formas xurídicas aplicables aos/as artistas e institucións culturais; modelos de contratación, contratos de compravenda de servizos; institucións de xestión e xestión de seguros no espectáculo musical. Dereito mercantil, dereito fiscal e dereito laboral. Regularización da propiedade intelectual e dereitos de autor/a e intérprete.  Regularización da propiedade intelectual e da imaxe pública.