Actuación musical nun grupo con diferentes formacións, repertorios e instrumentos, incluído ou instrumento principal. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de proba. Publicación en común de criterios interpretativos. Fundamentos da xestión en pequenos grupos. Desenvolvemento de proxectos musicais colectivos.