Aquí estarán expostas as clases non presenciais (unha clase cada mércores) mentres dure a cuarentena por mor do COVID-19