Neste curso estudarase os coñecementos básicos de xeración de son, manipulación e síntese, e tratamento compositivo.


Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías, e máis concretamente da edición e secuenciación dixital, no ámbito da composición

Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías para tódalas especialidades, co obxectivo fundamental de dotar dos coñecementos básicos no terreo da informática musical
Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías para tódalas especialidades, co obxectivo fundamental de dotar dos coñecementos básicos no terreo da informática musical