Informática musical aplicada á creación, xeración e procesamento do son e á edición de partituras. Coñecemento e uso das aplicacións midi e de audio. Uso da tecnoloxía musical en distintos formatos. Microfonía e técnicas de gravación, procesamento e difusión. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas.