Neste curso atoparedes as guías necesarias para utilizar a Aula Virtual do centro e establecer unha canle de comunicación co alumnado. Estas guías están na Aula aberta, Webs dinámicas da Xunta de Galicia.