Skip to Content

CONVOCATORIA EXTRORDINARIA DE ACCESO 1º CURSO DO GRAO ELEMENTAL SETEMBRO 2021

 

Esta convocatoria extraordinaria se realiza segundo a RESOLUCIÓN de data 31/08/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que autoriza ao Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arous á realización de probas de acceso extraordinarias ao 1º curso do Grao Elemental de Música para o curso 2021-22 debido ás vacantes producidas no centro desde o remate da convocatoria ordinaria. 

A Oferta de prazas 

ESPECIALIDADE

1º G. ELEMENTAL

FRAUTA

1

PERCUSIÓN

1

SAXOFÓN

1

TROMBÓN

1

TROMPA

1

TROMPETA

1

VIOLIN

1

VIOLONCHELO

1

TOTAIS

8

 

Matriculación do alumnado

A matriculación do alumnado realizarase nas oficinas do Conservatorio Profesional de Música os días 3, 6 e 7 de setembro en horario de 10:00 a 13:30 horas.

Os candidatos deberán ter oito anos de idade ou un máximo de catorce, cumpridos ou a cumprir dentro do ano natural de 2021.

O alumnado interesado en realizar as probas de acceso deberá cumprimentar a seguinde documentación:

· Impreso de matrícula nas probas de acceso 21-22 debidamente cumprimentado e elixindo por orde as especialidades instrumentais que o alumno desexaría estudar.

· Copia do DNI do(a alumno/a interesado/a ou a folla do Libro de Familia na que figure o/a mesmo/a

 

Pagamento das Taxas

·  Unha vez recibida a solicitude de matrícula o Conservatorio Profesional de Música remitirá por correo electrónico a cada  solicitante o documento de liquidación das taxas das probas de acceso polo importe de 31,20 € e que deberá ser aboado no prazo indicado en cualquera sucursal da rede de oficinas de ABanca, BBVA, CaixaBank o Banco Santander. Ou tamén a través da Oficina Virtual Tributaria do Concello de Vilagarcía de Arousa  en https://sede.vilagarcia.gal. Unha vez realizado o pagamento,  o interesado deberá entregar o remitir ao centro o xustificante de pago.

 

No suposto de ter calquera problema para realizar a matrícula deberase comunicar por mail ao enderezo conservatorio@vilagarcia.gal  ou o teléfono 986500916.

 

Lugar e data de celebración das probas

As probas terán lugar o mércores 8 de setembro pola mañá no horario que se comunicará aos interesados por correo electrónico e no taboleiro de anuncios do centro,  unha vez finalice om prazo de matrícula. 

 

+info secretaria@cmusvilagarcia.gal

 

Telf.: 986500916

INFORMACIÓN PROBAS DE ACCESO EXTRAORDINARIAS AO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 21-22 ELEMENTAL SETEMBRO 21

AnexoTamaño
INFORMACIÓN PROBAS DE ACCESO EXTRAORDINARIAS AO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 21-22 ELEMENTAL SETEMBRO 21.pdf252.12 KB


page | by Dr. Radut