Información e orientación profesional

ADMISIÓN A CICLOS DE FP. CURSO 2018-19

O prazo de solicitude de admisión a ciclos de grao medio e superior para o curso 2018-19 estará aberto do 25 de xuño ao 3 de xullo ás 13.00h.

Calendario de admisión

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Acceso a aplicación.

A oferta educativa de ciclos para o curso 18-19 pode consultarse neste enlace.

Oferta educativa no CIFP A Xunqueira 2018-19

 

Réxime ordinario

Réxime persoas adultas

Presencial

Distancia

Ciclos medios

Ciclos superiores

Ciclos medios

Ciclos superiores

Ciclos medios

Ciclos superiores

Electricidade e electrónica

CM Instalación de telecomunicacións

(22 prazas)

CS Mantemento electrónico. (22 prazas)

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos (22 prazas)

 

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Só algúns módulos (ver horario adxunto)

22 prazas

 

 

Madeira, moble e cortiza

CM Carpintaria e moble (22 prazas)

CM Instalación e amoblamento (22 prazas)

CS Deseño e amoblamento

(22 prazas)

ZM Instalación e amoblamento (oferta modular completa)

22 prazas

 

 

 

Servizos socioculturais e á comunidade

CM Atención a persoas en situación de dependencia

(25 prazas)

CS Educación infantil (30 prazas)

CS Integración social (30 prazas)

CS Promoción de igualdade de xénero (30 prazas)

ZM Atención a persoas en situación de dependencia (oferta modular completa)

25 prazas

 

ZM Atención a persoas en situación de dependencia

(50 prazas)

CS Educación infantil

(50 prazas)

Transporte e mantemento de vehículos

CM Electromecánica de vehículos automóbiles (44 prazas)

CM Carrozaría (22 prazas)

 

 

ZS Automoción (oferta modular completa)

22 prazas

 

 

AVISO RÉXIME MODULAR PRESENCIAL. Neste réxime a asistencia á clase é obrigatoria, polo que a matrícula realizarase en módulos cunha compatibilidade horaria do 90%. Para poder garantir esta compatibilidade horaria, é necesario consultar o horario establecido polo Centro educativo para cada Ciclo Formativo (ver documento adxunto co horario de cada un dos ciclos ofertados no réxime para persoas adultas presencial)

Máis información

OFERTA DE EMPREGO: CARPINTARÍA NAÚTICA E NAVAL

Empresa: NAUTEKA

Localidade: Bueu

Descrición: fabricación, reparación e instalación en carpintaría naútica e naval.

Requisitos:

-Rematados estudos como minimo de Grao Medio de Carpintaria .

-Manexo de CNC

-Persoa responsable con dispoñibilidade para viaxar e ganas de aprender.

Condicións: Contrato en prácticas como mínimo de 6 meses con posibilidade de renovación. No caso de demostrar aptitudes e coñecementos tería un complemento na nómina dun importe nunca inferior a 200 euros.

Horario de 07:00 a 15:00 horas con posibilidade de facer horas extras remuneradas.

Contacto: persoas interesadas enviar CV a gestion@nauteka.com

CONVOCATORIA DO CONCURSO EDUEMPRENDE IDEA 2018

A Consellería convoca o Concurso Eduemprende Idea 2018,  dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.
 
Comprende dúas modalidades:
-A: ciclos de grao superior
-B: ciclos de grao medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

Premios:

a) Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

b) Asesoramento técnico do IGAPE

c) Dotación económica (3 premios para grao medio e 3 para grao superior)

1º premio: 3000 euros, 2º premio: 2000 euros, 3º premio: 1000 euros

O prazo de presentación de solicitudes finalizará o día 4 de maio de 2018.

Pódese ampliar a información na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende-idea

Premios "Talento Emprendedor"

Dende o 26 de febreiro ao 2 de marzo celebrouse a Semana do Emprendemento no CIFP A Xunqueira.

Entre as actividades desenroladas realizouse un concurso para premiar o talento emprendedor.

Os premiados son os seguintes:

1º PREMIO: Sara Ríos Pérez. Ciclo Superior "Educación Infantil"

Idea emprendedora: "Libraría e cafetaría"

2º PREMIO: Cristina Área. FP Dual CM "Atención a persoas en situación de dependencia"

Idea emprendedora: "Parque de atraccións para persoas con diversidade funcional"

3º PREMIO (dous premiados coa mesma puntuación)

- Iria Castellanos. Ciclo Superior "Promoción de Igualdade de Xénero". Idea emprendedora: "Asesoría de igualdade"

- Iván José Carro González e Andrés Area Méndez . Ciclo Medio "Carpintería e Moble". Idea emprendedora: Empresa I y A de servizos para o fogar.

SEMANA DO EMPRENDEMENTO NO CIFP A XUNQUEIRA

Ao longo da semana do 26 de febreiro ao 2 de marzo levaranse a cabo no centro diferentes charlas con persoas emprendedoras dos sectores profesionais relacionados coas familias profesionais ofertadas. Están dirixidas ao alumnado de 2º curso.

Programación

Mércores, 28 de febreiro, de 10:30 a 11:30. Charla específica: Servizos socioculturais e á comunidade

Lugar de celebración: salón de actos

Empresas: Centro de Sisae e Sendosisae (María Tristán) e Musicanda (Antía Pérez)

Xoves, 1 de marzo, de 12.00 a 13.30. Charla xeral para alumnado de 2º curso de todos os ciclos formativos

Lugar de celebración Salón de actos

Relatores: persoal técnico do IGAPE e dúas persoas emprendedoras

Mércores, 28 de febreiro, de 12.00 a 13:00. Charla específica Electricidade e electrónica

Lugar de celebración: biblioteca

Empresas: Cactus Digital (Jaime Barreiro Laredo)

Venres, 2 de marzo, de 9:30 a 10:30. Charla específica Madeira , moble e cortizaLugar de celebración: biblioteca

Empresas: Celso Tomé (Maica) e Daniel Somoza (antiguo alumno do CIFP)

Venres, 2 de marzo, de 12:00 a 13.00. Charla específica para Transporte e mantemento de vehículos

Lugar de celebración: salón de actos

Empresas: Sertali (Óscar Franco Muíños) e Iván Fernández Rey. Os dous son antiguos alumnos.

CONVOCATORIA DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FP

A Consellería de Cultura Educación e Ordenación universitaria convocou os premios extraordinarios de FP para os titulados e tituladas en ciclos formativos de grao superior que remataron estudos no 2017.

Requisitos de participación:

     - Ter cursado estudos de FP de grao superior no curso 2016/17 nalgún centro de Galicia, na modalidade presencial ou a distancia e telos rematado no ano 2017.

     - Ter obtido unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,50.

Presentación de solicitudes: prazo dun mes a partir do día seguinte a súa publicación no DOG (15 de febreiro). A  solicitude está dispoñible e presentarase a través da sede eléctronica da Xunta de Galicia( https://sede.xunta.gal); opcionalmente pode facerse nun rexistro xeral da Xunta de Galicia.

O premio consiste nunha dotación económica (máximo 850 euros) e un diploma acreditativo e constará nas súas certificacións académicas.

Otorgase un premio extraordinario por familia profesional implantada en Galicia

Máis información

OFERTA DE EMPREGO: CHAPA E PINTURA

Empresa: Grúas Rubio

Localidade: Caldas de Reis

Requisitos: técnico/a en Carrozaria.

Preferente da zona de Caldas e arredores.

Descrición: mantemento de ferramentas e maquinaria. Formación ou disposición para formarse no traballo con plásticos e fibras.

Condicións: horario laboral de mañá e tarde.

Contacto: enviar CV a comercial@gruasrubio.com

Indicar que se coñeceu a oferta de traballo a través da bolsa de emprego do CIFP A Xunqueira

BOLSAS DO MECD PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS: CICLOS MEDIOS, SUPERIORES E FP BÁSICA

Está aberto o prazo de solicitude das bolsas xerais do Ministerio de Educación para estudos postobrigarios no curso 2017-18.

Poderá solicitala o alumnado de ciclos medios, superiores e FP Básica.

Prazo de presentación: do 11 de agosto ao 3 de outubro de 2017.

A solicitude presentase mediante formulario on-line

Máis información http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

 

OFERTA DE EMPREGO: PINTOR DE VEHÍCULOS

Empresa: Carrocerias Dafer SA.

Actividade: fabricación e reparación de furgóns frigoríficos e paquetería, isotermización de furgonetas.

Localidade: Ponteareas

Requisitos: Ciclo Medio de Carrozaría vehículo propio, traballo en equipo, iniciativa e valorable coñecementos en traballos con poliéster.

Condicións:  horario laboral: 6:45 – 15:00, traballos a realizar nas instalacións de Carrocerías Dafer SA en Ponteareas, contrato temporal con posibilidade de conversión a indefinido, categoría peón, convenio metal

Contacto: enviar CV a administracion@dafer.com

Distribuir contido