Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo directivo, Titores, Dirección, Vicedirección

MEMBROS DO CONSELLO SOCIAL

 

 • REPRESETNANTES DA DIRECCIÓN
 • Rafaél Núñez Portela
 • José Manuel Cortizo Adán
 • José Cancela Vázquez
 • REPRESENTANTES DO PROFESORADO
 • José Luis González Entenza
 • Santiago Ferrer Moreira
 • José Manuel Abalo Crespo
 • REPRESENTANTES DOS EMPRESARIOS
 • REPRESENTANTES DOS SINDICATOS
 • REPRESENTANTES DA ADMINISTRACIÓN

PROFESORADO

 

PROFESORADO C.I.F.P A XUNQUEIRA CURSO 13/14


NOME DEPARTAMENTO CARGO
JUAN MANUEL BLANCO ABILLEIRA E.E. TITOR INSTEL 2
MARGARITA BLANCO FERNÁNDEZ E.E.  
JOSÉ CANCELA VÁZQUEZ E.E. SECRETARIO
GONZALO CIMADEVILA MOREIRA E.E. TITOR SITEIN 1
JOSÉ MANUEL CORTIZO ADÁN E.E. XEFE DE ESTUDOS
MARIO FERNÁNDEZ ESPAÑA E.E. TITOR SITEIN 2
SANTIAGO FERRER MOREIRA E.E. TITOR PCPI
REINALDO MIGUÉNS MUÑIZ E.E. XEFE DO DEPARTAMENTO
RAFAEL NÚÑEZ PORTELA E.E. DIRECTOR
FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ E.E.  
MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ E.E. DINAMIZADOR TIC
ANDRÉS RODRÍGUEZ CASTRO E.E. TITOR Z-SITEIN
RAMÓN BELISARIO SÁNCHEZ MINIÑO E.E. X.D. RELACIÓN CON EMPRESAS
ERNESTO SANMARTÍN COBAS E.E. COORDINADOR BIBLIOTECA / TITOR MANELE 2
JOSÉ MARÍA LÓPEZ GÓMEZ E.E.  
DAVID TOUCEDA BUGALLO E.E. TITOR INSSTEL 1
IRENE QUEIMADELOS DÍAZ E.E. TITORA MANELE 1
ANA GONZÁLEZ DEL VALLE F.O.L. VICEDIRECTORA
CARLOS ALBERTO SEOANE TARRÍO F.O.L. XEFE DO DEPARTAMENTO
MIGUEL ABILLEIRA FREIJEIRO F.O.L.  
MARÍA ISABEL ARGIBAY ARCA F.O.L.  
NURIA VIDAL PÉREZ F.O.L.  
JOSÉ ALVARIÑAS VILLAVERDE M.M.C  
JOSÉ CORTIZO BLANCO M.M.C  
VICENTE CORTIZO BLANCO M.M.C TITOR Z-INSAMO A e B
GUMERSINDO COUSO BULLOSA M.M.C  
JOSÉ MANUEL DEL VALLE COUTO M.M.C XEFE DO DEPARTAMENTO
ISIDORO DIOS RODIÑO M.M.C TITOR INSAMO 2
MARÍA LUZ LORENZO CRESPO M.M.C TITORA CARMO 2
JOSÉ MANUEL MÍGUEZ SANTOS M.M.C TITOR INSAMO 1
VICTOR SANMARTÍN ABALO M.M.C  
VICTORIANO TOMÉ CASTRO M.M.C TITOR PCPI
MARÍA JESÚS BRAÑAS PORTO M.M.C TITORA CARMO 1
CRISTINA IGLESIAS CAMIÑA D.I.O.P XEFA DO DEPARTAMENTO
LUISA FERNANDA ARÍS GARCÍA S.S.C. RESPONSABLE DE CALIDADE
PURIFICACIÓN DÍAS SILVA S.S.C. XEFA DO DEPARTAMENTO
ROSA MARÍA GAVIEIRO GAVIEIRO S.S.C. TITORA Z-ATPERD A e B
MANUEL OTERO LÓPEZ S.S.C.  
MANUEL PEDROSA AGRASAR S.S.C. TITOR ATPERD 2
MONICA PÉREZ MOURIÑO S.S.C.  
SALETA MARÍA ALBERTI PULET S.S.C.  
MARCOS PÉREZ CARDOSO S.S.C.  
VIRGINIA ALONSO PAZ S.S.C. TITORA EDIN 1
SERXIO CARRERA TRIGO S.S.C.  
PABLO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ S.S.C. TITOR EDIN 2
EDMUNDO GONZÁLEZ IGLESIAS S.S.C. TITOR Z-EDIN DIST
JUAN  MANUEL NAVAZA CARRO S.S.C. TITOR Z-ZTPERD DIST
YOLANDA PAZ PEREIRA S.S.C. TITORA ATPERD 1
JOSÉ MANUEL ABALO CRESPO T.M.V. TITOR ELVEA 1A
FERNANDO DACOSTA GARCÍA T.M.V. RESPONSABLE RELACIÓN EMPRESAS
MANUEL FERNÁNDEZ RASCADO T.M.V. RESPONSABLE PROXECTOS INTERNACIONAIS
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ENTENZA T.M.V. XEFE DO DEPARTAMENTO
ALBERTO IBÁÑEZ GARCÍA T.M.V. TITOR CARR 2
VICENTE SÁNCHEZ MARTÍN T.M.V. TITOR PCPI
MOISÉS ACUÑA ALFONSÍN T.M.V.  
FRANCISCO ANSEDES DOMÍNGUEZ T.M.V. TITOR CARR1
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ T.M.V. TITOR Z-AUTO A e B
JESÚS MUJICO MARTÍNEZ T.M.V.  
INÉS OLMO GONZÁLEZ T.M.V. TITOR ELVEA 2
ERNESTO MANUEL VARELA FREIRE T.M.V. TITOR ELVEA 1B

 

PROFESORADO SUBSTITUTO


 

NOME SUBSTITÚE A
CLAUDINO BLANCO PEREIRA JMBA
MARÍA PEREIRA BOQUETE MPC
VANESA SÁNCHEZ VILLAVERDE MPM
JORGE GONZÁLEZ LAMAS MOL

TITORÍAS

Relación de titores/as. Curso 2010/2011

EQUIPO DIRECTIVO

Equipo directivo

Visita do alumnado do CIFP A Xunqueira ao Xulgado do Social de Pontevedra

 

O mércores 25 de abril o alumnado de 1º curso do Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos e do Ciclo Medio de Atención a Persoas en situación de dependencia tiveron a oportunidade de asistir ao Xulgado do Social de Pontevedra para presenciar a celebración de varios xuizos en materia laboral. 

Esta actividade foi organizada por profesorado do Departamento de FOL do CIFP A Xunqueira que acompañaron ao alumnado para aclarar as súas dúbidas e darlles a posibilidade de coñecer a aplicación práctica da normativa laboral e procesal.

Ao longo da xornada celebráronse varios xuizos sobre reclamacións de cantidade, clasificación profesional, etc

 

II Edición del CONCURSO IDEA&EMPRENDE

 Si tés una idea empresarial inscríbete en o noso Concurso Idea&Emprende.

Tés de prazo ata o 30 de maio para presentar a túa idea, segundo o modelo que adxuntamos. 

Ésta é a II Edición do Concurso e neste ano colabomos xunto co AJE, o CIFP Carlos Oroza e o IES Luis Seoane.

Tódolos proxectos presentados recibirán un diploma. Ademáis haberá dous premios, sendo o primeiro de 800 € e o segundo de 400 €.

Consulta as bases do concurso e o resumo executivo que tés que presentar nos adxuntos que encontrarás ao final deste bloque.

  Apúntate, non tés nada que perder

 

 


  

 

GUÍA ALUMNADO

I Edición Concurso IDEA&EMPRENDE 2014 organizado polo Viveiro do CIFP A Xunqueira e AJE Pontevedra

SE PROLONGA EL PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN HASTA EL 5 DE JUNIO INCLUIDO 

Se tes unha idea de negocio e queres que sexa valorada, ésta é a túa oportunidade.

¡Preséntaa ao concurso que organiza nuestro CIFP en colaboración con AJE! Prazo ata o 30 de maio inclusive.

Só tes que presentar o teu proxecto cumprimentando esta sinxela solicitude. Podes entregala directamente na Secretaría do CIFP ou enviala a este enderezo de correo: viveiro.cifp.xunqueira@edu.xunta.es , onde tamén podes solicitar máis información.

Os proxectos galardonados recibirán varios premios, dende un contrato de traballo ata tablets ou programas de formación.

Consulta as bases do concurso para coñecer os requisitos e os prazos co máis detalle.

 

ACREDITACIONES 2013

La acreditación de competencias está dirigida a todas aquellas personas que abandonaron sus estudios para incorporarse al mundo laboral y han aprendido una profesión en su puesto de trabajo.

La convocatoria de cada año depende de las necesidades del mercado laboral.

 

El procedimiento de acreditación lo que intenta es que el candidato demuestre su "saber hacer" y pueda obtener una certificación oficial que le sirva para mejorar su situación en el mercado laboral y/o para continuar sus estudios y obtener un título de FP.

Las pruebas se realizan en dos fases: en la primera el solicitantes recibe información y asesoramiento sobre las competencias que pudo aprender y, en la segunda fase se hace una prueba práctica para valorar el "saber hacer".

En nuestro CIFP podrás acreditar este año unidades de competencia de nivel 2 y 3 en cuatro familias profesionales (electrónica, automoción, educación infantil y madera). Puedes consultarlo en el primer documento anexo.

 

Los requisitos, en líneas generales, son:

 1. Nacionalidad española o ciudadano comunitario o titular de una autorización de trabajo y residencia.
 2. Tener cumplidos 20 años.
 3.  Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias profesionales que se quieren acreditar:  En este punto se pide, concretamente: 
  • Experiencia laboral: al menos 3 años, con un mínimo de 2000 horas trabajadas en los 10 últimos años
  • Formación: 300 horas en los últimos 10 años.

                                                                

 4.  No estar matriculado en las mismas unidades de competencia cuya acreditación se pretende en FP inicial ordinario o modular) o en Formación profesional para el empleo. Tampoco se podrán presentar los que estén inscritos en pruebas libres conducentes a la acreditación de las mismas unidades de competencia.

 

La documentación a presentar es la siguiente:

1. Solicitud impresa (se cubre previamente en la aplicación informática). Cada solicitante cubrirá una única solicitud eligiendo una o varias unidades de competencia de la misma familia y para el mismo centro.

2. Declaración responsable (conforme al modelo que aparece en el Anexo IV de la Orden 25 Abril de 2013, DOGA 20 Mayo, que regula el procedimiento.

3. Experiencia laboral:

 • Asalariados: 
  • Vida laboral con huella (original o copia sellada)
  • Contratos de trabajo o Certificado de empresa (original o copia sellada)
 • Autónomos:
  • Vida laboral con huella
  • Descripción de la actividad conforme el Anexo VI de la Orden.
 • Voluntarios o personas en bolsa:
  • Certificación de la Organización (Anexo VII)

4. Formación: copia cotejada de la formación (diplomas, certificados,...), pero para que sean tenidos en cuenta deben indicar: título, contenidos, nº de horas y entidad que los expide.

5. En su caso, para la exención de las tasas, certificado de minusvalía igual o superior al 33% o certificado del servicio de empleo.


TASAS:

20 € por el Asesoramiento (completo para todas las unidades de competencia a las que se presente el candidato)

10 € por cada unidad de competencia que se pretenda acreditar.

EXENTOS del pago de tasas:

- Las personas desempleadas en el momento de iniciar la fase de evaluación.

- Las personas que acrediten minusvalía igual o superior al 33%.


Plazos:

Para presentar las solicitudes y documentación:  desde el 21 de Mayo al 12 de Junio (ambos inclusive)

A partir del 28 de junio se publicará la lista de solicitantes, desde el día siguiente a la publicación de este listado los candidatos dispondrán de un plazo de 10 días naturales para hacer enmiendas a la documentación presentada.  

Pasado este plazo, en 15 días naturales se publicará la lista provisional de admitidos. Las reclamaciones frente a ésta se podrán hacer en los 10 días naturales siguientes.

Las listas definitivas de admitidos saldrán a partir del 10 de septiembre.

La primera fase de asesoramiento abarca desde el 16 de Septiembre al 30 de Octubre.

La fase de evaluación empezará cuando cada solicitante acabe su asesoramiento, finalizando, en todo caso, el 30 de Noviembre.

 


En el documento adjunto puedes consultar las plazas ofertadas para cada unidad de competencia en nuestro CIFP, clasificadas por familias profesionales

 


Distribuir contido