FOL, Información e orientación profesional, Departamentos, Calidade e innovación, Relación con empresas, Acreditación e probas

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2018: LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018.

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.consulta de listaxes provisionais de persoas admitidas e xcluídas no CIFP A Xunqueira

Listaxe provisional de persoas admitidas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

Premios "Talento Emprendedor"

Dende o 26 de febreiro ao 2 de marzo celebrouse a Semana do Emprendemento no CIFP A Xunqueira.

Entre as actividades desenroladas realizouse un concurso para premiar o talento emprendedor.

Os premiados son os seguintes:

1º PREMIO: Sara Ríos Pérez. Ciclo Superior "Educación Infantil"

Idea emprendedora: "Libraría e cafetaría"

2º PREMIO: Cristina Área. FP Dual CM "Atención a persoas en situación de dependencia"

Idea emprendedora: "Parque de atraccións para persoas con diversidade funcional"

3º PREMIO (dous premiados coa mesma puntuación)

- Iria Castellanos. Ciclo Superior "Promoción de Igualdade de Xénero". Idea emprendedora: "Asesoría de igualdade"

- Iván José Carro González e Andrés Area Méndez . Ciclo Medio "Carpintería e Moble". Idea emprendedora: Empresa I y A de servizos para o fogar.

SEMANA DO EMPRENDEMENTO NO CIFP A XUNQUEIRA

Ao longo da semana do 26 de febreiro ao 2 de marzo levaranse a cabo no centro diferentes charlas con persoas emprendedoras dos sectores profesionais relacionados coas familias profesionais ofertadas. Están dirixidas ao alumnado de 2º curso.

Programación

Mércores, 28 de febreiro, de 10:30 a 11:30. Charla específica: Servizos socioculturais e á comunidade

Lugar de celebración: salón de actos

Empresas: Centro de Sisae e Sendosisae (María Tristán) e Musicanda (Antía Pérez)

Xoves, 1 de marzo, de 12.00 a 13.30. Charla xeral para alumnado de 2º curso de todos os ciclos formativos

Lugar de celebración Salón de actos

Relatores: persoal técnico do IGAPE e dúas persoas emprendedoras

Mércores, 28 de febreiro, de 12.00 a 13:00. Charla específica Electricidade e electrónica

Lugar de celebración: biblioteca

Empresas: Cactus Digital (Jaime Barreiro Laredo)

Venres, 2 de marzo, de 9:30 a 10:30. Charla específica Madeira , moble e cortizaLugar de celebración: biblioteca

Empresas: Celso Tomé (Maica) e Daniel Somoza (antiguo alumno do CIFP)

Venres, 2 de marzo, de 12:00 a 13.00. Charla específica para Transporte e mantemento de vehículos

Lugar de celebración: salón de actos

Empresas: Sertali (Óscar Franco Muíños) e Iván Fernández Rey. Os dous son antiguos alumnos.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2018. LISTAXES DE SOLICITANTES

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017, con data do 15 de febreiro de 2017.

As listaxes do CIFP A Xunqueira poden consultarse nos seguintes enlaces:

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan enmendar documentación

O prazo para presentar emenda de documentación ou reclamación será do mércores día 21 de febreiro ao venres día 2 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Máis información

CONVOCATORIA DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FP

A Consellería de Cultura Educación e Ordenación universitaria convocou os premios extraordinarios de FP para os titulados e tituladas en ciclos formativos de grao superior que remataron estudos no 2017.

Requisitos de participación:

     - Ter cursado estudos de FP de grao superior no curso 2016/17 nalgún centro de Galicia, na modalidade presencial ou a distancia e telos rematado no ano 2017.

     - Ter obtido unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,50.

Presentación de solicitudes: prazo dun mes a partir do día seguinte a súa publicación no DOG (15 de febreiro). A  solicitude está dispoñible e presentarase a través da sede eléctronica da Xunta de Galicia( https://sede.xunta.gal); opcionalmente pode facerse nun rexistro xeral da Xunta de Galicia.

O premio consiste nunha dotación económica (máximo 850 euros) e un diploma acreditativo e constará nas súas certificacións académicas.

Otorgase un premio extraordinario por familia profesional implantada en Galicia

Máis información

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2018

No documento anexo recóllense preguntas frecuentes e erros máis comúns no procedemento de acreditación de competencias

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2018

A Consellería de Educación convoca o procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de aprendizaxe.

O prazo de presentación de solicitudes abrangue do 10 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2018, ambos incluídos. A solicitude cubrirase na aplicación informática subministrada pola Consellería e unha vez cuberta, imprimirase e presentarase na Secretaría do centro sede no que se vai a desenvolver o proceso.

Toda a información sobre o procedemento pode atoparse neste enlace.

Oferta de prazas no CIFP A Xunqueira

 

CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO

 

Familia profesional:

Madeira, moble e cortiza

UC 0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller

20

UC 0163_2

Planificar a instalación e o abastecemento de materiais, máquinas e ferramentas

20

UC 0164_2

Compor e fixar a moblaxe e realizar as instalacións complementarias

20

UC 0165_2

Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento

20

UC 0171_2

Controlar e organizar componentes e accesorios de carpintaría e moble

20

UC 0883_2

Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría

20

UC 0884_2

Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira

20

UC 0885_2

Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares

20

UC 0886_2

Efectuar instalacións de estructuras de madeira

20

UC 0173_1

Axustar e embalar productos e elementos de carpintaría e moble

20

CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A FCT

Desde o 14 de outubro ata o 14 de novembro está aberto o segundo prazo para a solicitude de axudas económicas para o alumnado de ciclos formativos que estea a realizar a FCT no período setembro-decembro.

As solicitudes serán facilitadas polo centro educativo.

Máis información: Orde do 3 de maio de 2017 (DOG 18 de maio).

OFERTA DE EMPREGO: CHAPA E PINTURA

Empresa: Grúas Rubio

Localidade: Caldas de Reis

Requisitos: técnico/a en Carrozaria.

Preferente da zona de Caldas e arredores.

Descrición: mantemento de ferramentas e maquinaria. Formación ou disposición para formarse no traballo con plásticos e fibras.

Condicións: horario laboral de mañá e tarde.

Contacto: enviar CV a comercial@gruasrubio.com

Indicar que se coñeceu a oferta de traballo a través da bolsa de emprego do CIFP A Xunqueira

BOLSAS DO MECD PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS: CICLOS MEDIOS, SUPERIORES E FP BÁSICA

Está aberto o prazo de solicitude das bolsas xerais do Ministerio de Educación para estudos postobrigarios no curso 2017-18.

Poderá solicitala o alumnado de ciclos medios, superiores e FP Básica.

Prazo de presentación: do 11 de agosto ao 3 de outubro de 2017.

A solicitude presentase mediante formulario on-line

Máis información http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

 

Distribuir contido