Servizos socioculturais e a comunidade

OFERTA DE EMPREGO: AUXILIAR DE AXUDA NO DOMICILIO

Empresa: Concello de Meaño

Descrición: 1 posto de auxiliar de axuda a persoas dependentes no domicilio.

Requisitos: ténico/a en Atención a persoas en situación de dependencia.

Condicións: contrato dende o 7 de maio ata finais de novembro.

Xornada laboral: 5 horas diarias, de luns  a venres, en horario de mañá.

Contacto: as persoas interesadas enviar CV a servizos-sociais@concellodemeano.com

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Empresa: Centro de Día Salma.

Localidade: Marín (Pontevedra)

Descrición: Realización das Avds cos usuarios do centro fomentando a súa independencia. Execución das actividades de estimulación previamente programadas.

Requisitos: Técnico/a en atención a personas en situación de dependencia.

Condicións: Sen experiencia previa no posto ofertado. Titulación dentro dos últimos tres anos. Contrato Beca Feuga.

Contacto: dirección@salma.gal

OFERTA DE EMPREGO: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO

Empresa: EULEN Servizos Sociosanitarios S.A

Localidade: Concellos de Mos e Vilaboa

Descrición: selección de persoal para servizo de axuda a domicilio nos concellos de Mos e Vilaboa.

Contacto: persoas interesadas enviar CV a mcpineiro@eulen.com

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

Empresa: Escola Infantil Peluche

Localidade: Porriño

Descrición: educador/a infantil

Requisitos: título de técnico/a superior en Educación Infantil

Condicións: contrato como técnico/a superior para cubrir unha baixa de aproximadamente un ano. Xornada completa en horario partido, mañá e tarde.

Contacto: guarderia@guarderiapeluche.es

OFERTA DE EMPREGO: PINTOR DE VEHÍCULOS

Empresa: Carrocerias Dafer SA.

Actividade: fabricación e reparación de furgóns frigoríficos e paquetería, isotermización de furgonetas.

Localidade: Ponteareas

Requisitos: Ciclo Medio de Carrozaría vehículo propio, traballo en equipo, iniciativa e valorable coñecementos en traballos con poliéster.

Condicións:  horario laboral: 6:45 – 15:00, traballos a realizar nas instalacións de Carrocerías Dafer SA en Ponteareas, contrato temporal con posibilidade de conversión a indefinido, categoría peón, convenio metal

Contacto: enviar CV a administracion@dafer.com

OFERTA DE EMPREGO: ASISTENTE PERSOAL

OFERTA DE EMPREGO: ASISTENTE PERSOAL

Publicada: Proxecto ILES 07/06/2017

Empresa: Asistencia Persoal Zona Sur

Localidade: Rodeiro

Descrición: de luns a venres de maña

Requisitos: persoa con discapacidade ou incapacidade laboral. Carné de conducir. Formación sociosanitaria

Contacto: enviar CV a areasur@asistenciapersoal.gal

PREPARADOR/A LABORAL - FORMADOR/A

Publicada: Proxecto ILES 24/05/2017

Empresa: FADEMGA Plena inclusión Galicia

Localidade: Vigo

Requisitos: FP  en  Integración  Social  ou  Titulado/a de  grao  medio,  nas  especialidades  de Educación  Social,  Traballo  Social,  Maxisterio  en Educación  Especial,  ou  outras  titulacións  da  rama  social.  Valórase formación  e  coñecementos  profesionais  no  sector  da discapacidade intelectual  e  na  área  social,  así  como  en  formación  e  inserción  laboral.  Imprescindible carné de conducir  e  dispoñibilidade  de  coche.

Estar inscrito como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar empadroado no Concello de Vigo antes do 01 de xaneiro de 2016

Condicións: Contrato ata o 30 de setembro

Contacto: Enviar CV ata o 2 de xuño a emprego.vigo@fademga.org.

Indicar no asunto “OFERTA DE PREPARADOR LABORAL-FORMADOR”. É imprescindible achegar copia dixitalizada da tarxeta de demandante de emprego e do volante de empadroamento

OFERTA DE EMPREGO: ASISTENTE PERSOAL DE PERSOA CON DISCAPACIDADE

Publicada: Proxecto ILES 05/04/2017

Empresa: COGAMI

Localidade: Pontevedra

Descrición: Xornada completa

Requisitos: Imprescindible carné de conducir B. Flexibilidade horaria. Preferiblemente con formación na rama sanitaria

Contacto: Enviar CV a silpontevedra@cogami.es

OFERTA DE EMPREGO: XEROCULTOR/A

Empresa: Cogami

Localidade: Vilagarcia

Requisitos: Formación: certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións ou/e auxiliar de enfermería

Condicións: Horario: de luns a venres de 8:00 a 10:00 e de 18:00 a 20:00

Contacto:Enviar CV a silpontevedra@cogami.es (Ref: Xerocultor Vilagarcia)

OFERTA DE EMPREGO: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Empresa: SALUVI (Atención domiciliaria a persoas maiores e dependentes)

Localidade: Pontecaldelas

Requisitos: Formación (auxiliar de enfermería, atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou institucións ou acreditación de competencias profesionais).Vehículo propio. Residencia en Pazos de Borbén, Redondela ou Concello limítrofe.Dispoñibilidade horaria

Condicións:Dispoñibilidade para traballar en fins de semana

Contacto: Enviar CV a empleo@saluvi.com

Distribuir contido