Electricidade e electrónica

OFERTA DE EMPREGO: INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDADE

Empresa: COSTA SISTEMAS SL

Actividade: Instalación e mantemento de alarmas

Localidade: Pontevedra

Descrición: persoa para instalación e mantemento de sistemas de seguridade, en empresas e domicilios.

Requisitos: título de técnico/a ou técnico/a superior en Electrónica. Non necesaria experiencia. Carné de conducir.

Requisitos desexables: coñecementos de sistemas de seguridade "PARADOX", "VISONIC", "RSI" e "DAHUA VISIOTECH"

Condicións: contrato temporal con posibilidade de indefinido, tempo completo. Horario de 7:00 a 15:00 horas.

Contacto: interesados/as enviar CV a alberto@costasistemas.com

 

OFERTA DE EMPREGO: INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

Empresa: EC Solla

Localidade: Lérez (Pontevedra)

Número de postos: 2

Descrición: realización de instalacións eléctricas en vivendas, centros educativos,..,

Requisitos: formación e coñecementos de electricidade necesarios para realizar instalacións eléctricas.

PRL básico de 60 horas (formación a cargo da empresa)

Condicións: horario de luns a venres, de 8:30 a 15:00 h e de 15:00 a 19.00h.

Contrato inicial por obra , con posibilidade de pasar a indefinido.

Contacto: tfno.: 690671998 (preguntar por Enrique)

OFERTA DE EMPREGO: MANTEMENTO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO

Empresa: Asai

Localidade: Polígono O Campiño.

Descrición: realización de mantemento eléctrico e electrónico en industrias e fábricas.

Requisitos: titulación en ciclos da familia profesional de Electricidadee e Electrónica.

Condicións: contrato de 6 meses con posibilidade de convertirse en indefinido. O traballo realizaríase na zona de Ourense

Contacto: persoas interesadas enviar CV a info@asaingenieros.es

OFERTA DE EMPREGO: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Desde a Subdirección Xeral de FP informan que o CERN (ubicado en Ginebra) oferta postos de traballo para titulados e tituladas en ciclos de electricidade/electrónica. O posto sería para dous anos e non é necesario un nivel de idiomas xa que o grupo de traballo no que se integre determinará a lingua de comunicación. O alumado interesado deberá contactar co Centro e aportar o curíiculo Europass.

OFERTA DE EMPREGO: MANTEMENTO EN PLANTAS INDUSTRIAIS

Empresa: Diagnostiqa selecciona persoal

Localidade: zona de Pontevedra e arredores.

Descrición do posto: traballos de mantemento preventivo-predictivo en plantas industriais. 

Requisitos: Ciclo Formativo. Valorarase: coñecementos de mecánica e electricidade de equipos industriais; coñecementos e experiencia en técnicas predictivas

Condicións: contrato  a xornada completa.

Contacto: enviar CV a cristina.zoido @diagnostiqa.com

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA

Empresa: venta e reparación de maquinaria de envase, embalaxe, control de calidade e trazabilidade.

Descrición: técnico/a en electrónica para servizo de SAT

Requisitos: CS Mantemento electrónico, coñecementos de inglés falado e escrito, carné de conducir.

Contacto: interesados/as enviar CV a stome@stinoroeste.com

OFERTA DE EMPREGO:TÉCNICO/A DE MANTEMENTO

Empresa: Grupo Arestora

Localidade: Vilagarcía de Arousa

Descrición: Técnico/a de mantemento para empresa do sector da alimentación.

Principais función a desenvolver:

- Mantemento preventivo e corretivo da maquinaria.
- Realización de axustes xerais de liñas de traballo.
- Optimización de procesos e liñas.
- Cumprimento de ordes de traballo de programa de mantemento.
- Control e verificación de equipos.
- Reparación de instalacións.
- Análise de funcionamentos anómalos que orixinen excesos de consumo.
- Xestión de incidencias.
Requisitos:

- Formación Profesional da rama de mantemento industrial (mecatrónica, electromecánico, etc.) e/ou experiencia demostrable de entre 1 e 2 anos en posto similar en entornos industriais.
- Coñecementos de mecánica, electricidade, automática, frio industrial, etc.
- Dispoñibilidade/flexibilidade horaria para traballar a turnos.
- Carné de conducir e vehículo propio.
- Residencia na zona do Salnés ou proximidades e/ou posibilidade de cambio de residencia

Contacto: interesados/as enviar CV a seleccion@grupoarestora.com,  co asunto: 17.110 TÉCNICO-A DE MANTENIMIENTO

OFERTA DE EMPREGO: DOCENTE EN NOVAS TECNOLOXÍAS

Empresa: Play Code Academy S.L. (www.playcodeacademy.com )

Ámbito de traballo: docencia e novas tecnoloxías

Descrición do posto: profesor /a de novas tecnoloxías para impartir clases extraescolares e talleres de robótica, programación, impresión 3D e montaxe e manexo de dróns (contidos sinxelos e clases previamente programadas).

Número de vacantes: 12

Condicións: contrato por obra e servizo, salario mensual a convir (por encima de convenio). Horarios flexibles. Incorporación inmediata e posibilidade de crecemento dentro da empresa.

Requisitos: formación e titulación relacionada co ámbito da informática e as telecomunicacións.

Contacto: enviar CV a extraescolares@playcodeacademy.com

OFERTA DE EMPREGO: ELABORACIÓN DE GAMAS DE MANTEMENTO ELCTROMECÁNICO

Empresa: Diagnostiqa selecciona persoal para importante empresa do sector da CELULOSA.

Localidade: zona de Pontevedra e arredores.

Descrición do posto:  elaboración de gamas de mantemento eléctrico, mecánico e de instrumentación.

Requisitos: Ciclo Formativo. Valorarase: experiencia ofimática (excell), coñecementos de mecánica e electricidade de equipos industriais,

Condicións: contrato dun mes a xornada completa. Salario según valía.

Contacto: enviar CV a pablo.pardilla@diagnostiqa.com

OFERTA DE EMPREGO: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Empresa: Energa Ingeniería S.L.

Localidade: Pontevedra

Descrición da oferta: persoa con perfil técnico-comercial, traballo cara o público e realización de tarefas de almacén, administración, técnicas e comerciais.

Contacto: interesados/as enviar CV a info@energa.es

Distribuir contido