Electricidade e electrónica

OFERTA DE EMPREGO: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Empresa: Energa Ingeniería S.L.

Localidade: Pontevedra

Descrición da oferta: persoa con perfil técnico-comercial, traballo cara o público e realización de tarefas de almacén, administración, técnicas e comerciais.

Contacto: interesados/as enviar CV a info@energa.es

OFERTA DE EMPREGO: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Empresa: Darlux S.L.

Localidade: Campañó

Descrición: realización de traballos varios de electricidade, antenas, instalación de bombas de drenaxe e motores, aspiración centralizada, instalación de estufas de leña e pellet.

Condicións: contrato en prácticas, con continuidade.Incorporación inmediata

Requisitos: Título da familia profesional de Electricidade e electrónica.

Dado que a oferta contempla formación a cargo da empresa con opcións de traballo a longo prazo, absterse persoas con interese nun traballo eventual.

Contacto: enviar CV a darlux@darlux.es

Indicar que a oferta se coñeceu a través da bolsa de emprego do CIFP

OFERTA DE EMPREGO: INSTALADORES DE ELECTRICIDADE OU TELECOMUNICACIÓNS

Publicada: Proxecto ILES 07/06/2017

Empresa: MCATELECOM, S.A

Localidade: Marín (con dispoñibilidade a desprazarse por toda Galicia)

Requisitos: Experiencia en instalación en redes de cableado extructurado de voz e datos

Condicións: Contrato a xornada completa

Contacto: enviar CV a info@mcatelecom.es

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A EN INSTALACIÓNS

Empresa: TAELPO S.Coop.

Descrición do posto: Técnico/a electricista

Número de vacantes: 10

Requisitos: titulación en ciclos da familia de Electricidade e Electrónica (non imprescindible) ou coñecementos en electricidade,  imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

Condicións: contrato por obra ou servizo, aproximadamente un mes con posibilidade de continuidade en agosto.

Incorporación inmediata (19 de xuño), previa formación en PRL específico a cargo da empresa.

Contacto: interesados/as enviar CV ana.dapena@taelpo.com

OFERTA DE EMPREGO: PROCESO DE SELECCIÓN PSA GROUPE CENTRO DE VIGO

Empresa: PSA Groupe

Localidade: Vigo

Descrición da oferta: proceso de selección dun número importante de operarios para acometer os próximos lanzamentos industriais.

Contacto: as persoas interesadas enviar CV actualizado a contratacion.vigo@ext.mpsa.com

Indicar no asunto: Probas de selección

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A MANTEMENTO

Localidade: Polígono Industrial Vilapouca (Forcarei)

Empresa: ABCR Labs

Vacantes: 1

Descrición: Técnico/a de mantemento para realizar funcións de:

- Traballos de electromecánica

- Coñecemento e deseño de planos eléctricos

- PLC´s

- Revisión e mantemento de equipamento industrial (eléctrico e mecánico)

Requisitos:

Titulacións requeridas:

-Técnico superior en mantemento electrónico.

-Técnico superior en mecatrónica industrial

-Técnico en instalacións eléctricas e automáticas

- Profesional básico en electricidade e electrónica

Valorable: coñecementos en soldadura e e lectura de planos, coñecementos de inglés, proximidade ao centro de traballo, carné de de conducir, vehículo propio.

Condicións:

No caso de recén titulados/as sin experiencia: bolsa FEUGA, transformable a contrato

No caso de contar con experiencia: contrato temporal por 3 meses e posibilidade de transformación a indefinido ao cabo dun ano de experiencia favorable para o desenvolvemento das funcións do posto de traballo.

Contacto: interesados/as enviar CV a n.dios@abcrlabs.es

OFERTA DE EMPREGO: MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Empresa: Pesagal

Empresa que ofrece solucións para pesar e dosificar á industria galega. Comercializa, instala, realiza mantemento e calibración desde básculas de ferrocarril ata balanzas de laboratorio. Un dos medios que empregan é un trailer para comprobación da fiabilidade e funcionamento das Básculas tipo ferrocarril, camións, pontes grúa, ....

Localidade: Pontevedra

Requisitos:

- Titulación en Mantemento Electrónico

- Importante dispoñer de carné de conducir CE (Vehículo tipo trailer)

- Bo estado físico, dado que nos mantementos de precisión móvense moitas pesas de 20 Kg

- Don de xentes: contacto directo con clientes

-Dispoñibilidade para viaxar, a diario, por toda Galicia.

Contacto: enviar CV a comercial@pesagal.com

Indicar que se coñeceu a oferta de traballo a través da bolsa de emprego do CIFP A Xunqueira

OFERTA DE EMPREGO: MANTEMENTO CARREFOUR

Empresa: CARREFOUR

Localidade: Pontevedra

Requisitos: coñecementos e/ou experiencia profesional en:

-Coñecementos teórico-prácticos en electricidade BT.

-Electrónica e automatismos de control.

-Coñecementos en frío alimentario e climatización.

-Soldadura.

Condicións: contratación eventual con xornada parcial (estimación de 30 horas semanais).

Contacto: envío CV a olga_garcia_blazquez@carrefour.com

Indicar que se coñeceu a oferta de emprego a través da bolsa de emprego do CIFP A Xunqueira

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICOS ELÉCTRICOS

Empresa: INCATEMA

Localidade: zona de Pontevedra (Caldas, Deza, A Estrada,...) Marcaranse rutas dende a Delegación para poder cubrir todos os pobos que enmarcan as zonas descritas.

Descrición do posto: técnico eléctrico para realizar funcións de substitución de contadores eléctricos.

Requisitos: coñecementos de electricidade

                   Carné de conducir B

                  Estarán acompañados en todo momento con persoal con máis experiencia, polo que a non experiencia previa non resulta un problema

Condicións: incorporación inmediata tras realizar unha formación en materia preventiva e recoñecemento médico.

                    Contrato por obra para dar servizo a gran cliente

                    Formación, vehículo e ferramentas necesarias a cargo da empresa.

                    Xornada completa 8 h de luns  a venres. A distribución pode ser intensiva ou partida.

                    Salario fixo + primas productividade +media paga de beneficios en Decembro

Contacto:enviar CV ou mail a rrhh@incatema@es ou a marta.saldana@ista.es  

 

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

Publicado: BOP 10/02/2016

Entidade: Autoridade portuaria de Marín e Ría de Pontevedra
Requisitos: Entre outros, estar en posesión do título de Enxeñeiro/a ou Enxeñeiro/a Técnico/a Informático/a, Diplomado/a ou Licenciado/a en
Informática, ou do Título de Formación Profesional de Grao Superior: Rama de Informática e Comunicacións.
Descricións: BASES e temario
Sistema selectivo: Concurso – oposición. Prazo: vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia
Contacto: http://www.apmarin.com
Distribuir contido