Electricidade e electrónica

OFERTA DE EMPREGO:TÉCNICO/A DE MANTEMENTO

Empresa: Grupo Arestora

Localidade: Vilagarcía de Arousa

Descrición: Técnico/a de mantemento para empresa do sector da alimentación.

Principais función a desenvolver:

- Mantemento preventivo e corretivo da maquinaria.
- Realización de axustes xerais de liñas de traballo.
- Optimización de procesos e liñas.
- Cumprimento de ordes de traballo de programa de mantemento.
- Control e verificación de equipos.
- Reparación de instalacións.
- Análise de funcionamentos anómalos que orixinen excesos de consumo.
- Xestión de incidencias.
Requisitos:

- Formación Profesional da rama de mantemento industrial (mecatrónica, electromecánico, etc.) e/ou experiencia demostrable de entre 1 e 2 anos en posto similar en entornos industriais.
- Coñecementos de mecánica, electricidade, automática, frio industrial, etc.
- Dispoñibilidade/flexibilidade horaria para traballar a turnos.
- Carné de conducir e vehículo propio.
- Residencia na zona do Salnés ou proximidades e/ou posibilidade de cambio de residencia

Contacto: interesados/as enviar CV a seleccion@grupoarestora.com,  co asunto: 17.110 TÉCNICO-A DE MANTENIMIENTO

OFERTA DE EMPREGO: DOCENTE EN NOVAS TECNOLOXÍAS

Empresa: Play Code Academy S.L. (www.playcodeacademy.com )

Ámbito de traballo: docencia e novas tecnoloxías

Descrición do posto: profesor /a de novas tecnoloxías para impartir clases extraescolares e talleres de robótica, programación, impresión 3D e montaxe e manexo de dróns (contidos sinxelos e clases previamente programadas).

Número de vacantes: 12

Condicións: contrato por obra e servizo, salario mensual a convir (por encima de convenio). Horarios flexibles. Incorporación inmediata e posibilidade de crecemento dentro da empresa.

Requisitos: formación e titulación relacionada co ámbito da informática e as telecomunicacións.

Contacto: enviar CV a extraescolares@playcodeacademy.com

OFERTA DE EMPREGO: ELABORACIÓN DE GAMAS DE MANTEMENTO ELCTROMECÁNICO

Empresa: Diagnostiqa selecciona persoal para importante empresa do sector da CELULOSA.

Localidade: zona de Pontevedra e arredores.

Descrición do posto:  elaboración de gamas de mantemento eléctrico, mecánico e de instrumentación.

Requisitos: Ciclo Formativo. Valorarase: experiencia ofimática (excell), coñecementos de mecánica e electricidade de equipos industriais,

Condicións: contrato dun mes a xornada completa. Salario según valía.

Contacto: enviar CV a pablo.pardilla@diagnostiqa.com

OFERTA DE EMPREGO: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Empresa: Energa Ingeniería S.L.

Localidade: Pontevedra

Descrición da oferta: persoa con perfil técnico-comercial, traballo cara o público e realización de tarefas de almacén, administración, técnicas e comerciais.

Contacto: interesados/as enviar CV a info@energa.es

OFERTA DE EMPREGO: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Empresa: Darlux S.L.

Localidade: Campañó

Descrición: realización de traballos varios de electricidade, antenas, instalación de bombas de drenaxe e motores, aspiración centralizada, instalación de estufas de leña e pellet.

Condicións: contrato en prácticas, con continuidade.Incorporación inmediata

Requisitos: Título da familia profesional de Electricidade e electrónica.

Dado que a oferta contempla formación a cargo da empresa con opcións de traballo a longo prazo, absterse persoas con interese nun traballo eventual.

Contacto: enviar CV a darlux@darlux.es

Indicar que a oferta se coñeceu a través da bolsa de emprego do CIFP

OFERTA DE EMPREGO: INSTALADORES DE ELECTRICIDADE OU TELECOMUNICACIÓNS

Publicada: Proxecto ILES 07/06/2017

Empresa: MCATELECOM, S.A

Localidade: Marín (con dispoñibilidade a desprazarse por toda Galicia)

Requisitos: Experiencia en instalación en redes de cableado extructurado de voz e datos

Condicións: Contrato a xornada completa

Contacto: enviar CV a info@mcatelecom.es

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A EN INSTALACIÓNS

Empresa: TAELPO S.Coop.

Descrición do posto: Técnico/a electricista

Número de vacantes: 10

Requisitos: titulación en ciclos da familia de Electricidade e Electrónica (non imprescindible) ou coñecementos en electricidade,  imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

Condicións: contrato por obra ou servizo, aproximadamente un mes con posibilidade de continuidade en agosto.

Incorporación inmediata (19 de xuño), previa formación en PRL específico a cargo da empresa.

Contacto: interesados/as enviar CV ana.dapena@taelpo.com

OFERTA DE EMPREGO: PROCESO DE SELECCIÓN PSA GROUPE CENTRO DE VIGO

Empresa: PSA Groupe

Localidade: Vigo

Descrición da oferta: proceso de selección dun número importante de operarios para acometer os próximos lanzamentos industriais.

Contacto: as persoas interesadas enviar CV actualizado a contratacion.vigo@ext.mpsa.com

Indicar no asunto: Probas de selección

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A MANTEMENTO

Localidade: Polígono Industrial Vilapouca (Forcarei)

Empresa: ABCR Labs

Vacantes: 1

Descrición: Técnico/a de mantemento para realizar funcións de:

- Traballos de electromecánica

- Coñecemento e deseño de planos eléctricos

- PLC´s

- Revisión e mantemento de equipamento industrial (eléctrico e mecánico)

Requisitos:

Titulacións requeridas:

-Técnico superior en mantemento electrónico.

-Técnico superior en mecatrónica industrial

-Técnico en instalacións eléctricas e automáticas

- Profesional básico en electricidade e electrónica

Valorable: coñecementos en soldadura e e lectura de planos, coñecementos de inglés, proximidade ao centro de traballo, carné de de conducir, vehículo propio.

Condicións:

No caso de recén titulados/as sin experiencia: bolsa FEUGA, transformable a contrato

No caso de contar con experiencia: contrato temporal por 3 meses e posibilidade de transformación a indefinido ao cabo dun ano de experiencia favorable para o desenvolvemento das funcións do posto de traballo.

Contacto: interesados/as enviar CV a n.dios@abcrlabs.es

OFERTA DE EMPREGO: MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Empresa: Pesagal

Empresa que ofrece solucións para pesar e dosificar á industria galega. Comercializa, instala, realiza mantemento e calibración desde básculas de ferrocarril ata balanzas de laboratorio. Un dos medios que empregan é un trailer para comprobación da fiabilidade e funcionamento das Básculas tipo ferrocarril, camións, pontes grúa, ....

Localidade: Pontevedra

Requisitos:

- Titulación en Mantemento Electrónico

- Importante dispoñer de carné de conducir CE (Vehículo tipo trailer)

- Bo estado físico, dado que nos mantementos de precisión móvense moitas pesas de 20 Kg

- Don de xentes: contacto directo con clientes

-Dispoñibilidade para viaxar, a diario, por toda Galicia.

Contacto: enviar CV a comercial@pesagal.com

Indicar que se coñeceu a oferta de traballo a través da bolsa de emprego do CIFP A Xunqueira

Distribuir contido