F.P.G.S.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR

Convocatoria dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior para o correspondentes ao curso 2009/2010.


Máis información

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

No Diario Oficial de Galicia do día 20 de xaneiro está publicada a resolución na que se convocan as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior na Comunidade Autónoma de Galicia.


Nesta ligazón podes baixar a convocatoria.


Nesta ligazón accedes a toda a información relacionada cos ciclos de grao medio.

Nesta ligazón accedes a toda a información relacionada cos ciclos de grao superior

Ciclos Formativos de Grao Superior

Familia profesional: TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS (LOE)

Este título ofértase na opción modular en réxime de adultos.

Automoción

Familia profesional: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Distribuir contido