F.P.G.M.

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

No Diario Oficial de Galicia do día 20 de xaneiro está publicada a resolución na que se convocan as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior na Comunidade Autónoma de Galicia.


Nesta ligazón podes baixar a convocatoria.


Nesta ligazón accedes a toda a información relacionada cos ciclos de grao medio.

Nesta ligazón accedes a toda a información relacionada cos ciclos de grao superior

Ciclos Formativos de Grao Medio

CURRÍCULOS

Familia profesional: MADEIRA E MOBLE (LOXSE)

Fabricación a medida e instalación de carpintería e moble

Distribuir contido