MATERIA PENDENTE XUÑO 2020

Calendario materias pendentes xuño 2020

Este calendario de probas só poderá facerse presencialmente no caso de que a situación sanitaria permítao.
De non ser así, haberá que estar ao programado polo profesorado que corresponda a cada módulo.