INSTRUCIÓNS FCT PARA O 3º TRIMESTRE - Covid 19

Publicación das instrucións da Consellería para o desenvolvemento  da FCT na situación de crise sanitaria provocada polo COVID-19.