INFORMACIÓN BOLSAS

INSTRUCIÓNS PARA A XESTIÓN DE REINTEGROS DE BOLSAS E AXUDAS AO ESTUDO CORRESPONDENTE AO CURSO 2019-2020.

INSTRUCIÓNS PARA A XESTIÓN DE REINTEGROS DE BOLSAS E AXUDAS AO ESTUDO CORRESPONDENTE AO CURSO 2019-2020.

ACLARACIÓN ÁS INSTRUCIÓNS, nas que se clarifica que o aprazamento das prácticas ao curso 2020-21 non dará lugar ao reintegro das bolsas, sempre que esta posibilidade se contemplase como alternativa de flexibilización nas instrucións emitidas pola administración educativa autonómica (sendo este o caso de Galicia).