CAMBIOS NOS PRAZOS E PROCEDEMENTOS DO SISTEMA EDUCATIVO POLO COVID-19

Novas instrucións e prazos para o curso 2019-20.

O Estado de alerta decretado polo COVID-19 suspendeu os prazos e procedementos administrativos do Sistema Educativo, pero ao longo do período de confinamento o Ministerio  e a Consellería de Educación foron dictando instrucións de funcionamento e novos prazos.

Instrucións que afectan á Formación Profesional:

Resolución do 23 de abril de 2020, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional.

Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20.

Resolución do 22 de maio do 2020 pola que se reinicia a actividade lectiva presencial

Documento de preguntas frecuentes, publicado pola Consellería de Educación para a aclaración de dúbidas sobre o desenvolvemento do 3º trimestre en FP. 

Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior, Probas libres de FP , Acreditación de competencias profesionais, ABAU e admisión á universidade.

Ver publicacións específicas nesta web