SSCS0208 - Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais