blogue deAna

LICITACIÓN SERVICIO CAFETERÍA CIFP A XUNQUEIRA

Ata o 28 de xullo queda aberto o prazo para presentar solicitudes para licitar polo servizo de cafetería do CIFP A Xunqueira. 

A  adxudicación comunicarase na primeira semana de Septembro.

No adxunto os interesados poden consultar os requisitos e a documentación que deben presentar por Rexistro no CIFP.

LISTADO ADMITIDOS, EN ESPERA Y EXCLUIDOS FP DUAL

En el tablón de anuncios del Centro, así como en el archivo adjunto, se puede consultar la lista de las personas admitidas, en espera y las personas no seleccionadas.

Las personas seleccionadas tienen que formalizar su matrícula en el plazo de dos días hábiles a contar desde la publicación de esta lista.

Listado DEFINITIVO solicitudes admitidas FP DUAL

La lista DEFINITIVA de admitidos en la FP DUAL está publicada en el tablón de anuncios del Centro, en la página de la Xunta y puede consultarse en el documento adjunto.

Pondremos una nueva nota para informar acerca del proceso de selección

 

Publicación Relación provisional de persoas solicitantes FP DUAL

Hoxe publícase a relación provisional de persoas solicitantes para o Ciclo Medio de Atención a persoas dependentes da FP DUAL. 

A listaxe pode consultarse no documento adxunto. 

As reclamacións á devandita relación provisional poden presentarse o 16 e 17 de setembro.

Noutro documento adxunto pode consultarse o calendario completo de procedemento da FP DUAL.

Asímismo toda a información está tamén publicada en www.edu.xunta.es/fp

ADXUDICACIÓN CONTRATO EXPLOTACIÓN CAFETERÍA 2015-16

No anexo pódese consultar a adxudicación do contrato de explotación de cafetería para o curso 2015-2016.

Oferta de FP DUAL no Ciclo Medio de Atención a Persoas Dependientes

O CIFP A Xunqueira oferta prazas para a obtención do título oficial de FP de Técnico no Ciclo Medio de Atención a persoas dependentes combinando traballo remunerado e formación ao longo de tres anos.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 1 de setembro ata as 13:00 horas do día 14 de setembro de 2015.

Pódese consultar máis información no arquivo adxunto ou premando aquí

 

INFORMACIÓN PARA OS INTERESADOS NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA EN CENTROS PÚBLICOS.

Ata o 31 de xullo estará aberto o prazo para presentar ofertas para a contratación do servizo de explotación da cafetaría escolar do CIFP A Xunqueira.

 

A duración do contrato será anual, non admitindo prórroga automática ao seu fin, senón que sairá novamente a licitación.

 

Toda a información relativa ás condicións de contratación, así como a documentación que deberá achegarse en cada momento, encóntrase exposta no Taboleiro de Anuncios do CIFP, e como adxuntos na páxina web: www.edu.xunta.es/cifpxunqueira

 

II Edición del CONCURSO IDEA&EMPRENDE

 Si tés una idea empresarial inscríbete en o noso Concurso Idea&Emprende.

Tés de prazo ata o 30 de maio para presentar a túa idea, segundo o modelo que adxuntamos. 

Ésta é a II Edición do Concurso e neste ano colabomos xunto co AJE, o CIFP Carlos Oroza e o IES Luis Seoane.

Tódolos proxectos presentados recibirán un diploma. Ademáis haberá dous premios, sendo o primeiro de 800 € e o segundo de 400 €.

Consulta as bases do concurso e o resumo executivo que tés que presentar nos adxuntos que encontrarás ao final deste bloque.

  Apúntate, non tés nada que perder

 

 


  

 

PRÁCTICAS NO LABORALES para TITULADOS CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS. PORRIÑO. FECHA LÍMITE: 20 MARZO

El Grupo Levantina oferta 1 plaza para ocuparse del Mantenimiento Industrial en sus instalaciones de Porriño.

Se trata de Prácticas NO laborales retribuidas (+- 750 €/mensuales netos).

Duración: 6 meses prorrogables en 3 meses más. Inicio: Abril 2015.

Jornada: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y 15:30 a 18:30 h (jornada completa)

REQUISITOS:

DOCUMENTACIÓN a presentar:

1. Tener entre 18 y 24 años.

1. Fotocopia DNI

2. Titulación en Ciclo Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles.

2. Fotocopia del Título de la formación académica

3. Carecer de experiencia laboral (con contrato) relacionada con la titulación.

3. Fotocopia del documento que acredite estar en situación de desempleo (DARDE)

4. Estar inscrito como desempleado.

4. Solicitud (se adjunta el documento que hay que cumplimentar)

 

5. Curriculum vitae (se adjunta un modelo y las instrucciones para cubrirlo)

  ENVIAR esta documentación A: rrhh.galicia@levantina.es
FECHA LÍMITE para presentar las solicitudes: 20 de MARZO 2015, a las 14:00 h.

 

 

 

 

 

 

 

Para más información dirigirse a fundacion@levantina.es indicando en asunto: "Solicitud plaza Plan Profesional: Experiencia Laboral"

 

Distribuir contido