try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
">
Someso 6, 15008 A Coruña Tfno: 881880001

Familias profesionais

Edificación e obra civil

Mantemento e servizos a producción

Transporte a mantemento de vehículos