Electrotecnia: ciclo de Instalacións eléctricas e automáticas

Curso a distancia do módulo "Instalacións Eléctricas Interiores" impartido no primeiro curso do CM de "Instalacións Eléctricas e Automáticas".

Curso a distancia do módulo "Eléctronica" impartido no primeiro curso do CM de "Instalacións Eléctricas e Automáticas".