ELABORACIÓN DUNHA MAQUETA DIDÁCTICA DUN CAMPANEIRO CON CONTROL ON LINE