Apuntes e documentación do módulo.
Mecanizado manual de materiais ou pezas relacionadas co sector do transporte e mantemento de vehículos, asemade debuxo técnico, metroloxía e soldadura de metais.