Inicio de sesión: acceso

Ensinanzas

OFERTA EDUCATIVA. CURSO 2016-17

 

Familia profesional de ENERXÍA E AUGA: 

CS ENERXÍAS RENOVABLES (R.O.)

CS EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍA SOLAR TÉRMICA (O.M.P.)

CS EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍA SOLAR TÉRMICA (O.M.D.)

  

Familia profesional de FABRICACIÓN MECÁNICA: 

CM SOLDADURA E CALDEIRARÍA (R.O.)

CM SOLDADURA E CALDEIRARÍA (O.M.P.)

CS CONSTRUCIÓNS METÁLICAS (R.O.)

CS DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA (R.O.)

CS PROGR. DA PRODUCIÓN EN MOLDEAMENTO DE METAIS E POLÍMEROS (O.M.P.) - NOVO

  

Familia profesional de INSTALACIÓN E MANTEMENTO: 

CM INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS E DE CLIMATIZACIÓN (R.O.)

CM INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS E DE CLIMATIZACIÓN (O.M.P.)

CM INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN DE CALOR (O.M.P.)

CS MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS TÉRMICAS E DE FLUÍDOS (R.O.)

   

Familia profesional de MADEIRA, MOBLE E CORTIZA: 

CM CARPINTARÍA E MOBLE (R.O.)

CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO (O.M.P.)

CS DESEÑO E AMOBLAMENTO (R.O.)

 

Familia profesional de TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS: 

CB MANTEMENTO DE VEHÍCULOS (R.O.)

CM CARROZARÍA (R.O.)

CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES (R.O.)

CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES (O.M.P.)

CS AUTOMOCIÓN (R.O.)

CS AUTOMOCIÓN (O.M.P.)

  


 CB: Ciclo formativo básico

CM: Ciclo formativo de grado medio

CS: Ciclo formativo de grado superior

R.O.: Réxime ordinario (horario de mañá)

O.M.P.: Oferta modular presencial (horario de tarde/noite)

O.M.D.: Oferta modular a distancia

Distribuir contido