Inicio de sesión: acceso

Catálogo de cursos, CMFME02 Soldadura e caldeiraría, CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización, CMMAM01 Carpintaría e moble, CMTMV01 Carrozaría, CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles, CSENA02 Enerxías renovables, CSFME02 Construcciones metálicas, CSFME03 Deseño en fabricación mecánica, CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos, CSMAM01 Deseño e amoblamento, CSTMV01 Automoción, Familia profesional de Enerxía e Auga, Familia profesional de Fabricación mecánica, Familia profesional de Instalación e Mantemento, Familia profesional de Madeira, moble e cortiza, Familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos, FOL, Formación Profesional, ZMFME02 Soldadura e caldeiraría (adultos), ZMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización (adultos), ZMIMA02 Instalacións de producción e calor (adultos), ZMMAM02 Instalación e amoblamento (oferta parcial adultos), ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles (adultos), ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (adultos), ZSENAO1 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (A distancia), ZSTMV01 Automoción (adultos)

CONVOCATORIA ANUAL ERASMUS + CURSO 2017/2018 CICLOS SUPERIORES

CONVOCATORIA ANUAL ERASMUS + CURSO 2017/2018

BECAS ERASMUS +  PRACTICAS FCT EN EUROPA DE  EDUCACIÓN SUPERIOR (CICLOS SUPERIORES)

CONVOCATORIA ANUAL ERASMUS + CURSO 2017/2018 CICLOS MEDIOS

CONVOCATORIA ANUAL ERASMUS +

CURSO 2017/2018

BECAS ERASMUS +  PRACTICAS FCT EN EUROPA DE  FORMACIÓN PROFESIONAL (CICLOS MEDIOS)

 

CONVOCATORIA MOBILIDADE DE PROFESORADO FORMACIÓN PROFESIONAL -CICLOS MEDIOS

CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE CONVOCATORIA ANUAL

DE ERASMUS + 2017/18:

PROFESORADO FORMACIÓN PROFESIONAL -CICLOS

MEDIOS

PROYECTO KA102 2016-1-ES01-KA102-024869

"Next Station: Improving Professional Skills in Galicia" 2016-2018,

-

EXPERIENCIAS DOS PARTICIPANTES DO PROXECTO 2015-1-ES01-KA103-014114 de Ciclos de Grao Superior

Nos seguintes ficheiros adxuntos pódense ver as distintas experiencias dos participantes tanto nas prácticas como nas actividades culturais e a valoración das mobilidades.

CONVOCATORIA ANUAL DE ERASMUS + 2016/17: PROFESORADO FORMACIÓN PROFESIONAL -CICLOS MEDIOS PROYECTO KA102 2016-1-ES01-KA102-024869 "Next Station: Improving Professional Skills in Galicia" 2016-2018, -

CONVOCATORIA ANUAL DE ERASMUS + 2016/17:

PROFESORADO FORMACIÓN PROFESIONAL -CICLOS MEDIOS

PROYECTO KA102 2016-1-ES01-KA102-024869

"Next Station: Improving Professional Skills in Galicia" 2016-2018,

O profesorado pode facer a mobilidade para: observar a forma de traballo nun

centro educativo o ben nunha empresa da súa especialidade. Tamén pode ser unha

combinación das dúas. Poderían impartir docencia, PERO NON RECIBIR NINGÚN

TIPO DE DOCENCIA OU FORMACIÓN EN CURSOS.

CONVOCATORIA ANUAL DE ERASMUS + 2016/17: MOBILIDADES DE PERSOAL EDUCACIÓN SUPERIOR:CICLOS SUPERIORES :PROXECTO QUE SE SOLICITARÁ EN FEBRERO PARA O CURSO 2017/18

CONVOCATORIA ANUAL DE ERASMUS + 2016/17:

MOBILIDADES DE PERSOAL EDUCACIÓN SUPERIOR:CICLOS

SUPERIORES

PROXECTO QUE SE SOLICITARÁ EN FEBRERO PARA O CURSO 2017/18

O PERSOAL pode facer a mobilidade para: observar a forma de traballo nun

centro educativo o ben nunha empresa da súa especialidade. Tamén pode ser unha

combinación das dúas. Poderían impartir docencia, PERO NON RECIBIR NINGÚN

TIPO DE DOCENCIA OU FORMACIÓN EN CURSOS.

- O PERSOAL ten que preparar o“Acuerdo de prácticas” có socio de acollida e que

Distribuir contido