Profesorado: Instrucións para a creación dun curso na AV

Se es profesor ou profesora do CIFP Valentín Paz Andrade, para xestionar un curso dun módulo que impartas, se aínda non a tes, debes crear previamente unha conta no bloque de Crear unha nova conta.

É obrigatorio ter aberto un curso por cada módulo que se imparte, con todo o alumnado dese grupo inscrito, e confirmando que está en activo. Así como ter indicada na programación a metodoloxía a seguir nunha atención non presencial ao alumnado.
Importante: Para completar o rexistro, débese empregar un correo @edu.xunta.es (ou .gal) válido.
Recomendación: Como nome de usuario, recomendamos empregar os mesmos datos que na conta corporativa da Xunta. (xxxxx@edu.xunta.gal). O contrasinal a escoller non recomendamos que sexa a do correo.
Todo o profesorado deberá estar inscrito no curso de XESTIÓN da ACTIVIDADE do PROFESORADO>>>DOCSXC. 2021-22. Segundo indicacións do inicio de curso.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARA CREAR O/S CURSOS DOS MÓDULOS QUE IMPARTES: (dúas opcións)

 • O xefe ou xefa do teu departamento pódeche crear cada curso na categoría do módulo (dentro do ciclo correspondente) 
  • Porá como título do curso: o "Nome correcto e completo do módulo" (minúsculas) engadindo "_XXX" (siglas dos apelidos e nome do profesor/a). Ex: "Representación gráfica_GPJM"
  • Coma nome abreviado poranse as primeiras letras significativas das palabras do módulo. Ex: "REP GRÁF"
  • Matriculará ao profesor/a como Teacher (Bloque Administración do curso >> Usuarios >> usuarios matriculados) e ocultará a posibilidade de acceso a invitado >> métodos de matriculación (isto poderá varialo despois cada profesor/a).

ou

 • Escribe un correo ao administrador da aula virtual. Solicita directamente ao correo do centro cifp.paz.andrade@edu.xunta.gal o curso, co asunto "Crear curso na AV" e indicando:
   • nome do profesor/a (ten que ter conta na Aula virtual)
   • nome do módulo (do curso a crear)
   • nome do ciclo do módulo. Indicando se é en réxime ordinario, modular ou modular dual.

>> Se xa tiñas un curso do mesmo módulo, o curso pasado (ou anterior), podes borrar o alumnado matriculado (e os contidos/actividades que consideres) e reutilizalo.

>> Se xa tiñas outro/s cursos: bórraos, ocultaos (quedarán visibles para ti), ou solicita desprazalos fora dos módulos activos da categoría do ciclo (para este 20-21). Isto mellorará a estética e facilidade de acceso do alumnado ao curso actual que busque.

>> Tamén se poden restaurar cursos completos, parte de contidos, aproveitar os dispoñibles (de distancia) de edu.xunta.gal, compartir entre profesorado, etc. Se non satisfaces algunha destas posibles necesidades, pregúntalle á posible persoa de referencia do teu departamento profesional ou ao Dpto de calidade.

MATRICULAR ALUMNADO: Igual que para outros aspectos indicados, podes atopar axuda eficaz nos manuais ou videotitorias accesibles nesta AV. Básicamente podes buscar os alumnos/as en "matricular alumnos" e forzar a matrícula, ou habilitar a "automatriculación" facendo visible esta opción e poñendo unha chave de acceso que haberá que subministrarlla ao alumnado correspondente. Verificarase despois que todo o grupo esté presente como alumno/a do curso da AV.

As titorías verificarán que todos os módulos do grupo teñen un curso aberto na AV e todo o alumnado do grupo está activo neles.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unha vez creado o curso. Entre outras preferencias, podemos escoller o editor de textos A miña área persoal (arriba dereita)> preferencias>preferencias do editor.

 • Atto: ben por defecto para esta versión da AV 3.3.9 (preparado para mellorar a acesibilidade de persoas e compatible con webs (cores, etc)
 • TinyMCE: máis antigo, con máis posiilidades de edición (estéticas), pero con posibles conflitos entre webs, etc (cores, tamaños e tipos de letra, etc)

Last modified: Monday, 4 October 2021, 10:12 AM