Neste espazo atoparemos recursos sobre a formación do profesorado, específica e de carácter máis transversal.

A formación constitúe un dereito e unha obriga do profesorado, de acordo co establecido no artigo 102 da Lei Orgánica de Educación.

Para garantir a competencia do profesorado no uso da aula virtual e outras ferramentas corporativas, deberá acceder á formación e información xa dispoñible, ou incorporarse ás accións que se prevean para esta formación.