Víctor Garcinuño

Víctor Garcinuño

O profesor Víctor Garcinuño comezou a súa relación co centro no posto de aparellador de obra da Universidade Laboral, no ano 1976. Logo incorporouse ao claustro de profesorado e perante o resto da súa vida profesional entregouse totalmente ás tarefas docentes. Unha das súas aportacións foi un programa informático de xestión do centro educativo que máis tarde gañou un premio da Xunta de Galicia e que, co tempo, transformouse, no actual programa de xestión de centros, XADE.

 

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido