Organigrama

Organigrama do centro

 

 

 CONSELLO SOCIAL

O Consello Social dos centros integrados de formación profesional é o organo de participación que impulsa a colaboración entre a sociedade e o centro mediante a determinación das necesidades do seu contorno, coa finalidade de contribuir eficazmente ao desenvolvemento social, profesional, económico, tecnolóxico e cultural.

Membros do consello social:

  • Presidente (Director/a do Centro)
  • Xefe/a de estudos do CIFP.
  • Tres representantes da Administración.
  • Tres profesores do claustro do Centro.
  • Dous membros designados polas organizacións sindicais galegas.
  • Dous membros designados polas organizacións empresariais galegas.
  • Secretario do Centro.

 

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido