Depto de Relación con empresas

Departamento de Relación con empresas (FCT)

O Departamento de Relación con Empresas é o departamento encargado das funcións de coordinación das actuacións para a Formación en Centros de Traballo (FCT), e todas aquelas relacionadas coas empresas e sector produtivo.

No noso centro, este departamento é coordinado polos profesores Jose Manuel Varela Mosquera e Manuel Fachado Rubio, e está composto polas titoras e os titores de formación en centros de traballo (FCT). 

Podes consultar aquí a Listaxe titores FCT curso 2019-2020 así coma a relación de EMPRESAS COLABORADORAS (actualizada a marzo de 2020):

 

Para máis información pica no seguinte enlace Normativa de FCT

 

CONVENIO FCT

Adxúntanse as cláusulas do convenio de FCT.

Convocatoria de axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

Poderá concorrer a esta convocatoria o alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio o grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos.

Presentación de solicitudes:

1. O primeiro prazo será de 31 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (DOG 14  de maio)

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2018.

Máis información

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido