Hostalaría e Turismo

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE HOSTALARIA E TURISMO Nº 15/ 19 - 20

NOME DA EMPRESA: N8 comunicación

SECTOR DA ACTIVIDADE:   MARKETING DIXITAL

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-       Redactor/ora de textos sobre elementos patrimoniais e turismo da provincia de Pontevedra e Alto Miño.

LUGAR/LOCALIDADE:  VIGO

PERSOA DE CONTACTO:  Lina

FORMA DE CONTACTO:  por @: lina@n8comunicacion.com

OBSERVACIÓNS:

Para media xornada, e contrato eventual.

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE HOSTALARIA E TURISMO Nº 14/ 19 - 20

NOME DA EMPRESA: RESTAURANTE VINOTECA EL SUIZO

SECTOR DA ACTIVIDADE:   HOSTELARÍA – RESTAURACIÓN

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-       Axudante camarer@

-       Camarer@

LUGAR/LOCALIDADE:  VIGO

PERSOA DE CONTACTO:  Teresa

FORMA DE CONTACTO:  por teléfono: 628706278

OBSERVACIÓNS:

Para extras de fin de semana e xornada completa.

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE HOSTALARIA E TURISMO Nº 13/ 19 - 20

NOME DA EMPRESA: JUAN JOSE RODRÍGUEZ (CAFETARÍA CANELA)

SECTOR DA ACTIVIDADE:   HOSTELARÍA – RESTAURACIÓN

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-       Axudante de cociña

-       Axudante camarer@

LUGAR/LOCALIDADE:  VIGO

PERSOA DE CONTACTO:  Juan          

FORMA DE CONTACTO:  por teléfono: 986 12 77 38

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE HOSTALARIA E TURISMO Nº 12/ 19 - 20

NOME DA EMPRESA: NA MORADA DAS PARRAS

SECTOR DA ACTIVIDADE:   HOSTELARÍA – RESTAURACIÓN

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-        Axudante de cociña

LUGAR/LOCALIDADE:  Parada (NIGRÁN)

PERSOA DE CONTACTO:  Antonio     

FORMA DE CONTACTO:  por teléfono: 646 98 24 15

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE HOSTALARIA E TURISMO Nº 11/ 19 - 20

SECTOR DA ACTIVIDADE:   HOSTELARÍA – RESTAURACIÓN

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-       Cociñeir@

LUGAR/LOCALIDADE:  VILABOA

PERSOA DE CONTACTO:  Sandra Couso      

FORMA DE CONTACTO:  Enviar curriculum vitae a @: laboral@eimasesores.com

OBSERVACIÓNS:

-        Salario según convenio de Hostelaría da provincia de Pontevedra.

-        34 horas semanais.

-        Contrato inicial temporal con expectativas de indefinido.

-        Valórase a experiencia no sector.

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE HOSTALARIA E TURISMO Nº 10/ 19 - 20

SECTOR DA ACTIVIDADE:   GASTRO-BAR (HOSTELARÍA – RESTAURACIÓN)

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-       Extras fin de semana

LUGAR/LOCALIDADE:  VIGO

PERSOA DE CONTACTO:  Adrián Barreiro  

FORMA DE CONTACTO: por teléfono: 697655772 e enviar curriculum vitae a @: ospadrons@gmail.com

OBSERVACIÓNS:

-       Extras para venres noite e sábado xornada partida.

-       Local de nova apertura. Cociña de autor.

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
    Logo

 

 

 

Distribuir contido