Probas libres

Acceso á páxina da Xunta sobre Probas libres

PROBAS LIBRES

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Ligazón á páxina de información da Consellaría de E. e O.U sobre Probas Libres.

Probas Libres LOXSE_Títulos extinguidos

Publícase información sobre as Probas Libres de Títulos extinguidos (LOXSE) CS Química Ambiental

MAIS INFORMACIÓN

Probas Libres LOE 2020_Información e Calendario de probas

Xornada de Acollemento de candidatos/as: 1 de Setembro de 2020, ás 09:00 h, no Salón de Actos

Publícase o Calendario de realización das probas teóricas e prácticas, os Materiais, para a realización das probas, as Programacións Didácticas dos módulos, a Listaxe de Alumnado Matriculado nas Probas Libres 2020 por ciclo e módulo/s

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2019-2020

Reestablecese o proceso de Probas Libres. As probas realizaranse na primeira quincena do mes de setembro.

Acceso á información relacionada co proceso

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes de matrícula será do 1 ao 12 de xuño de 2020, ás 13:00 h. Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da matrícula. Presentaranse na secretaría do centro público elixido en primeira opción. A presentación da documentación realizarase prefentemente de xeito telematico a través da conta de correo do centro: cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal; dende a que se recibirá unha confirmación da documentación recibida.

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido