OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Nº5/ 19 - 20

¡PRAZA CUBERTA!

SECTOR DE ACTIVIDADE: COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y

TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS DE PESCA

DESCRICIÓN DA OFERTA:

Técnic@ de calidade

(Baixo a Dirección do responsable de calidade encargarase da elaboración de fichas técnicas, control de etiquetado, inspección de materia prima e producto terminado. Apoiará nas tarefas de creación e desenrolo documental do departamento de calidade.)

 

LUGAR/LOCALIDADE:  MOS

PERSOA DE CONTACTO:  María Lorenzo  ou Jesús Fernández

FORMA DE CONTACTO: Por teléfono:  986828600 ou @: maria@hficp.com   ou  jesus@hficp.com

 

OBSERVACIÓNS:

Xornada completa de 8 a 17 horas.

 

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo