Alumnos do 2º curso do Ciclo Básico de Tapicería e Cortinaxe traballando no taller de tapizaría do CIFP Manuel Antonio

O Ciclo Básico de Tapizaría e Cortinaxe abarca unha formación teórico-práctica, que te permite desenvolver  competencias especializadas para  realizar tapizados de mobles, enteado de superficies,  e fabricación de artigos téxtiles para o fogar e a decoración. Co título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaxe os alumnos atoparán diversas saídas profesionais, pois van poder traballar no ámbito da tapizaría artesanal como  confeccionando cortinas e estores,  asentos de coches, enteando e empapelando paredes, etc.

Na foto pódese ver aos alumnos de 2º curso facendo diferentes traballos de tapizaría no taller do Manuel Antonio.