Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

Oferta clasificada por familia e ciclo

Oferta clasificada por provincia e concello

Requisitos das persoas solicitantes

  • Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico
  • Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico
  • Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

Prazo de solicitude de admisión:  do 17 ao 30 de abril de 2018 ata as 13:00 h.

Calendario de admisión

Máis información e documentación 

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
    Logo