Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Comeza un novo curso e cando remate, un dos teus obxectivos a curto prazo pode ser o comezar a traballar. ¿Sabes cales son as túas habilidades, capacidades e aptitudes que te poden converter no candidato/a ideal para as empresas? ¿Coñeces os dereitos e deberes que terás como traballador/a? Nun entorno laboral tan cambiante, acceder a el é tarefa complicada, pero coas ferramentas que o módulo de FOL che proporcionará, xunto coa información sobre como funciona o mercado laboral, abordarás a busca de emprego con máis confianza. ¡A confianza é a clave do éxito!

Curso para alumnos de primero del CS Aloxamentos turísticos.

Organizado por unidades. 

Dentro de cada unidad las tareas serán asignadas a las 4 destrezas de Reading, Writing, Speaking & Listening.

Se incluyen también ejercicios de gramática y vocabulario tanto de refuerzo como de extensión.


Este módulo profesional ten como finalidade a adquisición de competencias básicas e iniciais, conceptos e criterios específicos do márketing no ámbito profesional turístico.