Parte de inglés dentro do módulo de Comunicación e Sociedade I.

O curso organízase en Unidades Didácticas (UD) cos seguintes espazos organizativos:

*Contidos: recolle a teoría da UD onda se explican os procedementos que usaremos nas tarefas.

*Debate e consulta: contén o foro da UD para plantexar dúbidas sobre os contidos e as tarefas.

*Recursos: recolle distintos tipos de recursos para reforzar a aprendizaxe como vídeos, páxinas web de interese, etc.

*Tarefas: neste apartado se inclúen as tarefas obrigatorias que ten que desenvolver o alumnado para superar o módulo

O curso organízase en Unidades Didácticas (UD) cos seguintes espazos organizativos:
*Contidos: recolle a teoría da UD onda se explican os procedementos que usaremos nas tarefas.
*Debate e consulta: contén o foro da UD para plantexar dúbidas sobre os contidos e as tarefas.
*Recursos: recolle distintos tipos de recursos para reforzar a aprendizaxe como vídeos, páxinas web de interese, etc.
*Tarefas: neste apartado se inclúen as tarefas obrigatorias que ten que desenvolver o alumnado para superar o módulo.