Documentación solicitada e aportada pola xefatura de estudos.