Información relativa ao proceso de Acreditación de Competencias.