1 Estudio dos elementos que implican decisións a tomar para obtener a imaxe máis axeitada para un proxecto dadoA imaxe en movemento. Elementos para a súa obtención narrativa e estéticamente desexada


2 Operatividade das Operacións e elementos materiais a ter en conta para o correcto rexistro cámaras e accesorio para o correcto rexistro


3 Traballo en produción Diferencias na narrativa e operatividade en diferentes xeitos de produción mono e multicámara